Fundacja Żyjmy Zdrowo oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Onkologiczna dziękują za udział w drugim KONGRESIE ZDROWIA KOBIET, który odbywał się pod hasłem: uważność, sprawczość, zdrowie. To właśnie te trzy wartości były osią dla różnorodnych tematycznie debat eksperckich.

Po pierwsze: uważność

Katarzyna Miller w jednym z felietonów napisała: „kobiety, które są tak dobre w troszczeniu się o innych, bardzo często nie potrafią się zatroszczyć same o siebie”. Trudno z tym polemizować. Jednak jeśli potrafimy troszczyć się o innych, zadajmy sobie pytanie czego wymaga troska o siebie? Uważności. Wielkiej-małej zmiany: zrobienia miejsca na spotkanie siebie i swoich potrzeb.

Po drugie: sprawczość

Bezradność to czerwony znak stopu. Widzimy go i odczytujemy jasny komunikat: dalej nie pojedziemy. Tymczasem bezradność nikogo i niczego nie definiuje. Zamiast tego daje informację, że nasza sprawczość jest po prostu gdzie indziej. A skoro jest- to jest do niej też i droga.

Po trzecie: zdrowie

Z pewnością tylko to jedno słowo - zdrowie - ma tak wiele synonimów: równowaga, rozwój, szczęście, czułość, wolność, moc, przyjemność, sukces, radość, bezpieczeństwo, spokój. Zdrowie jest potrzebą, celem, życzeniem, dobrostanem, wartością. I choć jest na literę „z”- to od niego powinien zaczynać się alfabet osobistych i społecznych priorytetów. Razem w społeczności świadomych i zaangażowanych uczestników Kongresu Zdrowia Kobiet dopisujemy kolejne znaczenia zdrowia.

Dialog

Spotkanie przedsiębiorczych, silnych, doświadczonych kobiet jest najważniejszym narzędziem Kongresu. To ono prowadzi do dialogu, a ten do wymiany spostrzeżeń, wielu inspiracji, ale przede wszystkim zwrócenia uwagi decydentów na problematykę zdrowotną i ukierunkowanie społecznej edukacji zdrowotnej. Kongres Zdrowia Kobiet pełen znamienitych gości ma szansę stać się nowoczesnym symbolem Dnia Kobiet, takim który wpisuje się w europejskie rozumienie wartości, na których budowany jest oczekiwany standard jakości życia.


KZK 2023 - Program
KZK 2023 - Program
KZK 2023 - Patronat Społeczny

KZK 2022 - Patronat medialny

KZK 2022 - Partnerzy

Organizatorzy:

Fundacja Żyjmy Zdrowo
ul. Korzeniowskiego 5 lok. 40
02-049 Warszawa

WW1 sp. z o.o.
ul. Glogera 2 lok. 11
02-051 Warszawa
Organizatorzy:

Instytut Ochrony Zdrowia
ul. Filtrowa 70/5
02-057 Warszawa

Polsko-Amerykańska Fundacja Onkologiczna
ul. Glogera 2 lok. 11
02-051 Warszawa
Kontakt:

biuro@kongreszdrowiakobiet.pl

KZK
Copyright 2022-2024 © Fundacja Żyjmy Zdrowo - Wszelkie prawa zastrzeżone

bot