KZK 2024 - Program
Trzeci Kongres Zdrowia Kobiet odbędzie się pod hasłem Empatia – Aktywizacja – Zaufanie

Według antropolożki Margaret Mead jednym z pierwszych przejawów cywilizacji była złamana i wyleczona kość. Cywilizacja zaczęła się tam, gdzie ktoś komuś pomógł w trudnej sytuacji.

Przyjrzymy się, jak dziś pomagamy sobie w trudnych sytuacjach, w kryzysie, jakim jest choroba. Nasze zdrowie powinno opierać się na dobrym projekcie, solidnych fundamentach i mocnej konstrukcji. Na architekturę zdrowia składa się edukacja, profilaktyka, dostęp do lekarza i nowoczesnych terapii. Zdrowie wymaga kompetencji i wysiłku. Szkoły, rodziny i społeczeństwa.

Na różnych etapach życia musimy mieć zaufanie do sytemu opieki zdrowotnej: kiedy podejmujemy decyzję o powiększeniu rodziny, kiedy słyszymy diagnozę i w naszej drodze do zdrowia. Nie zapominamy o seniorkach. Część to osoby aktywne zawodowo, ale też takie, które wymagają stałej opieki – jest to wyzwaniem nie tylko dla systemu.

– Tematem przewodnim kongresu będzie zdrowie pokoleniowe kobiet. Po raz drugi wręczymy nagrody „Kreatorki zdrowia” – dla kobiet, które angażują się w działania na rzecz poprawy zdrowia Polaków Zapraszamy na Kongres Zdrowia Kobiet - mówi prezes Fundacji „Żyjmy Zdrowo”, organizatorka Kongresu Zdrowia Kobiet Iwona Schymalla.
KZK 2022 - Patronat medialny

Organizatorzy:

Fundacja Żyjmy Zdrowo
ul. Korzeniowskiego 5 lok. 40
02-049 Warszawa

WW1 sp. z o.o.
ul. Glogera 2 lok. 11
02-051 Warszawa
Rada programowa
Narodowej Strategii Zdrowia Kobiet:


Ewa Błaszczyk
Barbara Dziuk
Beata Małecka-Libera
Iwona Schymalla
prof. Gertruda Uścińska
Krystyna Wechmann
Kontakt:

biuro@kongreszdrowiakobiet.pl

KZK
Copyright 2022-2023 © Fundacja Żyjmy Zdrowo - Wszelkie prawa zastrzeżone

bot