KZK logo


26 maja 2021 r. odbył się pierwszy Kongres Zdrowia Kobiet. Trzydniowe wydarzenie (26–28 maja, Warszawa) odbywało się pod hasłem Polka – Europa – Zmiana. Od 45 lat na całym świecie 28 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Działań na rzecz Zdrowia Kobiet, którego celem jest zwrócenie uwagi na to, jak ważne jest zapewnienie wszystkim kobietom prawa do ochrony własnego zdrowia, rozumianego jako dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny. ( 👉 czytaj więcej)

StoperSM

KZK 2022 - Program
KZK 2022 - Program
KZK 2022 - Warsztaty

KZK 2022 - Patronat Honorowy
KZK 2022 - Patronaty

KZK 2022 - Patronaty

Organizatorzy:

Fundacja Żyjmy Zdrowo
ul. Korzeniowskiego 5 lok. 40
02-049 Warszawa

WW1 sp. z o.o.
ul. Glogera 2 lok. 11
02-051 Warszawa
Organizatorzy:

Instytut Ochrony Zdrowia
ul. Filtrowa 70/5
02-057 Warszawa

Polsko-Amerykańska Fundacja Onkologiczna
ul. Glogera 2 lok. 11
02-051 Warszawa
Kontakt:

biuro@kongreszdrowiakobiet.pl

KZK
Copyright 2022-2024 © Fundacja Żyjmy Zdrowo - Wszelkie prawa zastrzeżone

bot